Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisten satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä