Leagan comhdhlúite den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh AdamhachTEIDEAL II - Forálacha chun ascnamh a spreagadh i réim an fhuinnimh núicléachCAIBIDIL 6 - SOLÁTHAIRTÍRoinn 1 - An GhníomhaireachtAirteagal 55