Politinio ir saugumo komiteto sprendimas (BUSP) 2020/1541 2020 m. spalio 13 d. dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) vadovo skyrimo (EUPOL COPPS/1/2020)