Kommissionens förordning (EG) nr 805/1999 av den 16 april 1999 om fastställande av vissa tillämpningsåtgärder för rådets förordning (EG) nr 718/99 om en politik för reglering av gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna