Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, rady, europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz komitetu regionów - Udoskonalenie techniki internetowej - Plan działania dotyczący wdrażania protokołu internetowego, wersja 6 (IPv6) w Europie