Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1893 a v nariadení (EÚ) 2017/2063 , ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1891 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele2019/C 384/02