Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/2074 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2019/1893 van de Raad, en in Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1891 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela2019/C 384/02