Avviż għall-attenzjoni tal-persuni soġġetti għall-miżuri restrittivi previsti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2074, kif emendata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1893, u bir-Regolament (UE) 2017/2063, kif implimentat bir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kunsill (EU) 2019/1891 dwar miżuri restrittivi fid-dawl tas-sitwazzjoni fil-Venezwela2019/C 384/02