Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/1893, un Regulā (ES) 2017/2063, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2019/1891, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā2019/C 384/02