Bekendtgørelse til de personer, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2074 som ændret ved afgørelse (FUSP) 2019/1893 og i Rådets forordning (EU) 2017/2063 som gennemført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1891 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela2019/C 384/02