Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2019/1893 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2017/2063, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1891 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела2019/C 384/02