Zaak C-133/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour d’appel de Mons (België) op 4 maart 2016 — Christian Ferenschild/JPC Motor SA