Συνοπτικά Πρακτικά της συνεδρίασης της 4ης Απριλίου 2017