Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 207, 30 sierpień 2006