Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice agus oiriúnuithe na gConarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe - CUID A TRÍ: BUANFHORÁLACHA - TEIDEAL I: OIRIÚNUITHE AR GHNÍOMHARTHA LENAR GHLAC NA hINSTITIÚIDÍ - Airteagal 21