Zaak C-283/08: Beschikking van de president van het Hof van 17 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden