Дело C-283/08: Определение на председателя на Съда от 17 декември 2008 г. — Комисия на Европейските общности/Кралство Нидерландия