SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3618/98 van Nelly MAES aan de Commissie. Laattijdige en weinig alerte reactie Europese Commissie op ECHO-zaak