Mål C-348/19 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 1 oktober 2020 – Drex Technologies SA mot Europeiska unionens råd (Överklagande – Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot Syriska arabiska republiken – Åtgärder som vidtas mot vissa personer och enheter som bedriver verksamhet i Syrien – Förteckning över de personer och enheter som är föremål för frysning av medel och ekonomiska tillgångar – Klaganden har listats i förteckningen – Talan om ogiltigförklaring)