Zaak C-348/19 P: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 1 oktober 2020 — Drex Technologies / Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening – Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid – Beperkende maatregelen tegen de Arabische Republiek Syrië – Maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten die hun activiteiten in Syrië uitoefenen – Lijst van personen en entiteiten waarvoor de bevriezing van tegoeden en economische middelen geldt – Opneming van rekwirantes naam – Beroep tot nietigverklaring)