Kawża C-348/19 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tal-1 ta’ Ottubru 2020 – Drex Technologies SA vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (Appell – Politika estera u ta’ sigurtà komuni – Miżuri restrittivi meħuda kontra r-Repubblika Għarbija Sirjana – Miżuri indirizzati kontra ċerti persuni u entitajiet li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom fis-Sirja – Lista ta’ persuni u ta’ entitajiet li għalihom japplika l-iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi – Inklużjoni ta’ isem ir-rikorrenti – Rikors għal annullament)