Дело C-348/19 P: Решение на Съда (осми състав) от 1 октомври 2020 г. — Drex Technologies SA /Съвет на Европейския съюз (Обжалване — Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Сирийската арабска република — Мерки по отношение на някои лица и образувания, извършващи дейност в Сирия — Списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси — Включване на наименованието на жалбоподателя — Жалба за отмяна)