Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/172/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 270/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Egiptu