Kennisgeving aan de personen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/172/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 270/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Egypte van toepassing zijn