Obavijest osobama na koje se odnose mjere ograničavanja predviđene u Odluci Vijeća 2011/172/ZVSP i Uredbi Vijeća (EU) br. 270/2011 o mjerama ograničavanja usmjerenima protiv određenih osoba, subjekata i tijela s obzirom na stanje u Egiptu