2013/93/ES: 2011 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos pasirašymo Europos Sąjungos vardu