Direktyva dėl tarpininkavimo valstybėse narėse 2011 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl direktyvos dėl tarpininkavimo įgyvendinimo valstybėse narėse, jos poveikio tarpininkavimui ir taikymo teismuose (2011/2026(INI))