Priporočilo Sveta z dne 12. julija 2016 v zvezi z nacionalnim programom reform Švedske za leto 2016 in mnenje Sveta o konvergenčnem programu Švedske za leto 2016