Odporúčanie Rady z 12. júla 2016, ktoré sa týka národného programu reforiem Švédska na rok 2016 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému programu Švédska na rok 2016