Neuvoston suositus, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Ruotsin vuoden 2016 lähentymisohjelmaa koskeva neuvoston lausunto