Nõukogu soovitus, 12. juuli 2016, milles käsitletakse Rootsi 2016. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Rootsi 2016. aasta lähenemisprogrammi kohta