Az Európai Parlament 2018. július 3-i jogalkotási állásfoglalása az integrált mezőgazdaságiüzem-statisztikákról, valamint az 1166/2008/EK és az 1337/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0786 – C8-0514/2016 – 2016/0389(COD))