Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. ledna 1989.