Ceartúchán ar Chinneadh (CBES) 2020/512 ón gComhairle an 7 Aibreán 2020 lena leasaítear Cinneadh 2011/235/CBES maidir le bearta sriantacha atá dírithe i gcoinne daoine agus eintitis áirithe i bhfianaise na staide san Iaráin (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 113 an 8 Aibreán 2020) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge an 8 Aibreán 2020)