2012 m. liepos 19 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas$