Aicinājums pieteikties Kopienas Augu šķirņu biroja Apelācijas padomes locekļa amatam