Togra le haghaidh CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ríomhairiú gluaiseachta agus faireacháin earraí máil (athmhúnlú)