BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 23/06/1997 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.923 - DEUTSCHE BANK / DRESDNER BANK / ESG) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)