Zadeva C-707/17: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 12. julija 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rayonen sad Svilengrad – Bolgarija) – kazenski postopek zoper Danielo Pinzaru in Roberta-Andreia Cirstinoiua (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Kontrola gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ali izstopu iz nje – Uredba (ES) št. 1889/2005 – Kršitve obveznosti prijave – Kazni, določene v nacionalnem pravu – Zaseg neprijavljenega zneska v korist države – Kazen odvzema prostosti – Globa v dvakratniku zneska, ki je predmet kršitve – Sorazmernost)