Europos bankininkystės institucija. 2019 finansinių metų galutinių finansinių ataskaitų skelbimas