Vec C-368/18: Uznesenie predsedníčky deviatej komory Súdneho dvora z 30. januára 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Justice de paix du troisième canton de Charleroi — Belgicko) — Frank Casteels/Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd