Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (Den Europæiske Unions Tidende L 190 af 12. juli 2006)