/* */

Skriftlig fråga E-001092/11 Ioannis A. Tsoukalas (PPE) och Georgios Papastamkos (PPE) till kommissionen. Fastställande av särskilda åtgårder för jordbruksprodukter till gagn för de små öarna i Egeiska havet: fallet med chios mastix