2019 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/768, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo statusą turinčios integruotos struktūrinės biologijos infrastruktūros „Instruct ERIC“ įstatų 3 straipsnis (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3354) (Tekstas svarbus EEE.)