Komisijos sprendimas 2009 m. lapkričio 26 d. dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančio žalio pieno perdirbimui tam tikrose Rumunijos pieno perdirbimo įmonėse, ir dėl tokių įmonių struktūros reikalavimų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 9083) (Tekstas svarbus EEE) (2009/852/EB)