Kohtuasi T-111/19: Üldkohtu 3. veebruari 2021. aasta otsus – Boshab versus nõukogu (Välis- ja julgeolekupoliitika – Piiravad meetmed seoses olukorraga Kongo Demokraatlikus Vabariigis – Rahaliste vahendite külmutamine – Hageja nime jätmine puudutatud isikute nimekirjadesse – Põhjendamiskohustus – Õigus olla ära kuulatud – Nimekirjadesse kandmise ja sinna jätmise põhjendatuse tõendamine – Ilmne hindamisviga – Piiravate meetmete võtmise aluseks olnud faktiliste ja õiguslike asjaolude püsimine – Õigus era- ja perekonnaelu austamisele – Omandiõigus – Süütuse presumptsioon – Proportsionaalsus – Õigusvastasuse vastuväide)