Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Associatieraad inzake de deelname van Litouwen aan de communautaire programma's op het gebied van volksgezondheid en sociaal beleid