Kommissionens forordning (EF) nr. 996/98 af 13. maj 1998 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker