Věc T-141/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. března 2017 – Amisi Kumba v. Rada „Řízení o předběžných opatřeních — Omezující opatření — Demokratická republika Kongo — Návrh na odklad provádění — Neexistence naléhavosti“