Nariadenie Komisie (EÚ) č. 197/2011 z  28. februára 2011 , ktorým sa stanovuje dátum ukončenia podávania žiadostí o poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie bravčového mäsa uvedený v nariadení (EÚ) č. 68/2011